چراغ قوه پلیس
چاقو ضامن دار

*ظروف پلاستیکی ۵۰ هزار سال طول میکشد تا در طبیعت شروع به تجزیه شدن کنند.

مطالبی که دانستن آن ضرری برای شما ندارد

*لئوناردو داوینچی مخترع قیچی میباشد.